Public relations to nieodłączny element nowoczesnego przedsiębiorstwa i właśnie dzięki niemu kreowany jest odpowiedni wizerunek firmy. PR dba o komunikację bezpośrednią, łączącą nadawcę naszego przekazu z jego odbiorcą. Efektywny public relations to nie tylko wiedza, ale praktyczne jej wykorzystanie, poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy z jej otoczeniem. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną należy stosować praktyczne metody PR budując przy tym reputację oraz wiarygodność firmy. Nasze szkolenie pokazuje, iż public relations jako działanie stałe dotyczące całokształtu firmy wymaga starannego planowania, a co za tym idzie jest ważnym elementem sprzyjającym wysokiej pozycji firmy na rynku.

Telemarketing to jedna z najefektywniejszych metod dotarcia do potencjalnych klientów, która służy nie tylko do sprzedaży produktów czy usług, ale również do podtrzymywania relacji czy też badania i diagnozowania potrzeb klientów. Jest jednym z najszybciej rozwijających się działów firm i instytucji powstałym z potrzeb konkurencyjnego rynku. Niemalże codziennie prowadzone są rozmowy przez telefon w celach służbowych, jednak sztuka skutecznego telemarketingu wymaga świadomości i znajomości podstawowych zasad i technik pracy z telefonem. W telemarketingu często możemy zauważyć brak oczekiwanych efektów sprzedażowych, których  przyczyną są słabo przeszkoleni pracownicy. Szkolenie odpowiada na potrzeby i wyzwania pracy telemarketera, gdyż wszyscy telemarketerzy powinni przynosić zamierzone zyski realizując cele przedsiębiorstwa.

Marketing w obecnym świecie biznesu jest podstawowym elementem strategii sprzedaży każdej firmy. Klient szuka różnego rodzaju sygnałów i podpowiedzi, które przekonają go do podjęcia decyzji dotyczącej nabycia towaru, czy usługi. Bez działań promocyjnych i reklamowych tak naprawdę trudno przedsiębiorstwu wybić się z ofertą wśród tak licznej konkurencji. Pomimo tego, że jest ona tak duża, tylko sprawne dotarcie do klienta daje satysfakcjonujący efekt. Marketing jest więc sztuką poznawania oraz trafienia w potrzeby konsumenta. Szkolenie ma za zadanie kształtować ściśle określone wzrosty sprzedaży firm wykorzystując do tego elementy strategii marketingowych.

W dobie gospodarki wolnorynkowej i konkurencji o losach firmy niejednokrotnie decydują umiejętności skutecznego negocjowania. Negocjowanie to sztuka i umiejętność, którą trzeba doskonalić, a skoro to między innymi od niej zależy nasz sukces, bądź porażka w biznesie naprawdę warto podjąć próbę jej perfekcyjnego opanowania. Coraz częściej podczas rozmów biznesowych spotykamy osoby, które są doskonale wyszkolone i przygotowane do negocjacji. W tym momencie zadajemy sobie pytanie, jak z nimi rozmawiać, jakich strategii użyć, jak uniknąć ryzyka ewentualnej porażki biznesowej? Umiejętność skutecznej negocjacji nie wymaga szerokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin, a jedynie rozwoju warsztatu, osobistych predyspozycji i zaangażowania nacechowanego chęcią zwycięstwa.

Umiejętność odpowiedniego zarządzania czasem to cecha człowieka sukcesu. Tylko poprzez naukę zarządzania czasem i skutecznej organizacji pracy, jesteś w stanie wpłynąć na zwiększenie efektywności w pracy zawodowej jak i życiu prywatnym. Szkolenie z zarządzania czasem to sprawdzone wskazówki i techniki, dzięki którym ocenisz, jak wykorzystujesz swój czas, a także będziesz mógł lepiej nim zarządzać i wdrożyć nowe efektywniejsze metody pracy. Tak naprawdę, aby zrozumieć czym jest zarządzanie czasem, musimy nauczyć się zarządzać samym sobą. Polega to na wyznaczaniu sobie celów i priorytetów w działaniu, które chcemy osiągnąć. Nasze szkolenie to gotowe pomysły i praktyczne rozwiązania na efektywne zarządzanie czasem.

Nieodłącznym elementem każdego pracownika jest chęć bycia właściwie odebranym, dobrze ocenionym oraz zauważonym. W tym przypadku pojawia się termin autoprezentacja, która jest umiejętnością budowania własnego wizerunku przekładającą się również na wizerunek firmy. Autoprezentacja jest sztuką, której zasady powinien znać każdy. To ona zdradza nasz status społeczny, poziom wykształcenia, stan umysłu i zdrowia oraz osobowość. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych to wyzwania jakie stawiają przed nami współczesne realia zawodowe i osobiste. Znajomość skutecznych i sprawdzonych zasad ułatwia osiągnięcie sukcesu, a właściwy dobór technik autoprezentacji przedstawionych w odpowiedniej formie i stosownym czasie przekłada się na efektywność w pracy zawodowej i zyski firmy.

Usprawnienie komunikacji to wyzwanie wielu firm oraz przedsiębiorstw. Aby nawiązywać stosunki biznesowe należy przekazywać efektywnie informacje, a co za tym idzie komunikować się racjonalnie, a nie emocjonalnie. W przeciwnym wypadku możemy być narażeni na niepowodzenie biznesowe. Umiejętność efektywnego komunikowania się w otoczeniu biznesowym pomaga w budowaniu kontaktów, zaufania, otwartości oraz szacunku do drugiej strony oraz siebie samego. Komunikacja w biznesie wspiera relacje między firmami oraz między firmą, a klientem. Z tego powodu umiejętność właściwego odczytywania przekazów werbalnych i niewerbalnych jest wartością cenioną i poszukiwaną w świecie biznesu. Skuteczność powodzenia interesów firmy zapewniana jest głównie na płaszczyźnie komunikacyjnej, dlatego też warto zainwestować w nasze szkolenie, które w znaczny sposób usprawni komunikację.

Być o krok do przodu od konkurencji jest jednym z najtrudniejszych zadań, które stawiają sobie wszystkie przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość klientów, których planujemy pozyskać ma już doświadczenie we współpracy z innymi sprzedawcami. Często zdarza się tak, że podczas spotkań z klientem pracownik firmy otrzymuje informacje, że współpracuje on już z naszym konkurentem, bądź zanim podejmie decyzję chce porównać produkt, jakość oraz cenę z inną ofertą. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak językiem korzyści rozmawiać z klientem, przedstawiając produkt w jego oczach o niebo lepszy od konkurencji? Na te pytania i wiele innych znajdziesz odpowiedź na naszym szkoleniu.

Co roku strategią każdego przedsiębiorstwa jest wzrost przychodu, który uzależniony jest od nałożonych planów sprzedaży. Najprościej rzecz ujmując takim planem jest określenie ilości i wartości produktów lub usług możliwych do sprzedania w danym okresie czasowym. Wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że sprzedaż produktów lub usług jest podstawą działania firmy, ale tak naprawdę filarami trzymającymi tą podstawę są plany sprzedażowe. Powinny być one odpowiednio zaprojektowane przy uwzględnieniu oczekiwań pracodawcy jak i możliwości handlowców. Umiejętne ich zastosowanie ma przynieść efekty w postaci wyniku zwiększając zyski przedsiębiorstwa.

Definicji trudnego klienta jest tak wiele jak wielu jest klientów. Jednym jest to osoba wulgarna, innym agresywna i zdenerwowana. Ale czy możemy powiedzieć, że klient jest "trudny"? Czy raczej to sytuacja, w której się znalazł jest trudna, a tym samym sprawia trud sprzedającemu, którego zadaniem jest obsłużyć klienta tak, aby był zadowolony. Lecz czy jest to możliwe? Wśród kupujących są tacy, którzy zawsze tworzą problemy. Jak radzić sobie z osobami negatywnie nastawionymi na współpracę? Co zrobić w sytuacji, kiedy klient prowadzi rozmowę tylko, po to aby przeistoczyła się w awanturę? Jak radzić sobie z osobami, które wywołują w nas silne reakcje emocjonalne? Są to wyzwania, których nie unikniesz, ale możesz dowiedzieć się jak sobie z nimi poradzić zapisując się na nasze szkolenie.

O sukcesie przedsiębiorstwa decydują profesjonalnie przygotowani pracownicy, którzy są wizytówką firmy. Satysfakcja klienta to jeden z kluczowych czynników mających wpływ na dokonanie zakupu oraz powrót klienta do nas. Elementem fundamentalnym każdej firmy jest jakość obsługi, a pracownicy sprzedający produkty czy usługi muszą znać zasady obsługiwania klientów tak, aby zawsze byli usatysfakcjonowani. Szkolenie uczy umiejętności komunikacji z klientem w teorii i praktyce, a zarazem uświadamia jakie znaczenie ma słowność, rzetelność oraz odpowiedzialność w obsłudze klienta. W najprostszy sposób ujmując, umiejętność profesjonalnej obsługi przekłada się na sukces w życiu zawodowym, zaś wyznacznikiem tego sukcesu jest zadowolenie klienta.

Jednym z kluczowych czynników zapewniających firmie sukces jest dobry produkt lub usługa. W świecie biznesu istnieją strategie, które mogą pomnożyć zyski ze sprzedaży. Tu właśnie pojawiają się cross-selling i up-selling, które są technikami strategicznymi, zwiększającymi wyniki przedsiębiorstwa. Istotą szkolenia jest nauka dwóch technik, cross-sellingu, który ukazuje dodatkowe opcje produktu uzupełniając go o dobra komplementarne oraz up-sellingu, który podwyższa wartość sprzedawanego produktu, a w rezultacie przekonuje klienta do kupienia dobra wyższej klasy. Podsumowując obie techniki mają na celu maksymalizowanie zysków z jednej transakcji, zwiększając zależności i zaufanie klienta do firmy oraz obniżanie ryzyka przejścia klienta do konkurencji.

Aby móc skutecznie sprzedawać, należy posiadać elementarną wiedzę na temat technik sprzedaży i praktyczne umiejętności ich wykorzystywania w kontaktach z potencjalnymi klientami. Droga do opanowania tego wszystkiego nie jest długa, ani skomplikowana. Biznes nie utrzyma się na rynku, jeżeli pracownicy firmy nie umieją sprzedać swoich produktów bądź usług. Najlepsi sprzedawcy powinni wiedzieć, że należy zadawać pytania i stosować efektywne techniki. Tak naprawdę techniki sprzedaży stosujemy w celu określenia potrzeb i oczekiwań klienta, a następnie doprowadzenia do nabycia przez niego produktu czy usługi. To oznacza konieczność przygotowania oferty, która będzie zawierała wszystko to, czym klient może być zainteresowany. No tak, ale jakie pytania zadawać? Jakie techniki sprzedaży wykorzystać? Które pytania są najskuteczniejsze?

Konflikt jest nieodzownym elementem życia w każdej organizacji. Pracownicy obawiają się nieporozumień, gdyż postrzegają je jedynie jako rodzaj walki. Tymczasem dobrze przeanalizowany, monitorowany i rozwiązany konflikt, może być etapem bardzo pozytywnych zmian w firmie. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiegokolwiek zespołu bez konfliktów. Różnice w interesach członków zespołu powodują, że dochodzi do nieporozumień i napięć. Chociaż nie da się im zapobiec, to jednak trzeba uważać, aby konflikty nie doprowadziły do sytuacji, w której nie będzie możliwa dalsza praca w zespole. Kłopot polega na tym, że nie ma łatwych sposobów mierzenia poziomu konfliktu w zespole. Więc na czym się skoncentrować i jakie podjąć działania, aby tego uniknąć? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź na naszym szkoleniu.

Dookoła nas wszystko się zmienia: technologia, rynek, kultura, wreszcie ludzie, ich potrzeby, oczekiwania i aspiracje, a w ślad za tym narzędzia motywowania. Wiele czołowych firm na świecie już dawno zrozumiało, że sukces przedsiębiorstwa zależy od dobrze zmotywowanych pracowników. To właśnie ich zaangażowanie, kreatywność oraz elastyczność głównie zależą od dwóch elementów, czyli jakości przywódców i metodologii motywowania pracowników. Jak powszechnie wiadomo, im większa motywacja do pracy tym większa efektywność i zadowolenie z wykonywanej pracy. Zaangażowani pracownicy to recepta na sukces. Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa każda zmotywowana osoba w realizacji zadań całego zespołu, a co za tym idzie w całej organizacji, wciąż poszukujemy skutecznych metod motywowania pracowników.

Podstawowym ogniwem łączącym działanie współczesnych organizacji jest zespół pracowników. Efektywnie działające, dobrze zarządzane zespoły są gwarantem realizacji założonych celów firmy. Odpowiednio zbudowany zespół pracowników jest w stanie działać skutecznie w zmiennych warunkach, rozwiązywać złożone problemy i przyczyniać się do rozwoju zarówno organizacji jako całości, jak i tworzących go jednostek. Budowanie zespołu jest jednak trudnym i złożonym procesem, ukierunkowanym na pełne wykorzystanie jego potencjału.

Małe firmy oraz wielkie przedsiębiorstwa mają ten sam dylemat:

Jak znaleźć odpowiednich pracowników?

Jak najlepiej sprawdzić ich kompetencje?

Na co zwrócić uwagę, aby zdobyć rzetelnego pracownika?

Co zrobić, aby pracownik pomnażał zyski naszej firmy?

 

Znalezienie dobrego pracownika nie jest prostym zadaniem. Osoby wykwalifikowane z zasady mają już pracę, a barierą pozyskania takiego pracownika są wygórowane wymagania. Są też osoby z brakiem kwalifikacji, ale mające inne predyspozycje, które mogą być przydatne w firmie. Szukając pracownika nie wystarczy “wrzucić ogłoszenie” o pracę na kilka portali. Firma powinna mieć odpowiednie osoby zajmujące się rekrutacją, które są w stanie "przesiać" stos dokumentów aplikacyjnych, aby w dalszym procesie rekrutacji i selekcji poprzez umiejętności i odpowiednie techniki wyłonić osoby, które najlepiej sprawdzą się na danym stanowisku. Zaufaj najlepszym i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia trenerów Akademii Szkoleniowej TNG.

Kreatywność w biznesie to nic innego, jak podwyższanie rangi zwykłych rzeczy, produktów, idei czy sposobów myślenia do rzeczy wielkich. To dzięki kreatywnemu myśleniu ludzie znajdują innowacyjne rozwiązania wychodząc poza utarte schematy postępowania. Kreatywność to odnoszenie sukcesów poprzez zauważenie przy ciągle rosnącej konkurencji. Akademia kreatywności to przede wszystkim kopalnia wiedzy na temat procesu twórczego oraz praktycznych technik i narzędzi kreatywnego myślenia w biznesie. To podstawy psychologii twórczości i barier własnej kreatywności. Akademia kreatywności to sposób na pomysłowość w firmie, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności produktów i usług przedsiębiorstwa.

AM jest innowacyjnym szkoleniem rozwojowym menedżerów oraz osób, które w najbliższym czasie mogą awansować w strukturze firmy lub stanąć na czele realizacji ważnych projektów. Współczesny biznes zmienia się szybciej niż ludzie, przy czym tradycyjne role zarządzania tracą na znaczeniu. Pojawia się zapotrzebowanie na bardziej elastyczny styl działania, gdzie menedżer nie tylko zarządza, ale również jest liderem. Aby sprostać tej roli menedżerowie powinni rozwijać kompetencje poznając swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania, w tym szczególnie w zakresie zarządzania ludźmi oraz budowania własnego autorytetu. Akademia menedżera to zastrzyk nowej energii do działania.

TQM to obecnie w świecie biznesu bardzo popularny temat mówiący o zdecydowanym i kompleksowym zarządzaniu jakością. TQM jest zespołem zasad, metod i narzędzi, które można wykorzystać celem doskonalenia działalności, tym samym stawiając nacisk na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo długofalowego sukcesu. W zarządzaniu jakością TQM każdy pracownik bierze stosowną do roli odpowiedzialność za swoją pracę, jej efekty i jakość oraz czynnie bierze udział w procesach decyzyjnych. Koncepcja TQM jest najszerszą i najbardziej kompleksową spośród wszystkich podejść jakościowych płaszczyzną działań zespołowych.

Zmiany to codzienność w każdym przedsiębiorstwie. Gotowość ich wprowadzania jest podstawowym warunkiem kształtowania strategii firmy. Skuteczne zarządzanie zmianą jest coraz bardziej powszechne w większości przedsiębiorstw. Procesy zmian prowadzą do zamierzonych rezultatów począwszy od prostych udoskonaleń obejmujących niewielki zakres, aż po radykalne zmiany ingerujące w strategię firmy. Bez zdolności organizacji zmian, przedsiębiorstwa wpadają w pułapki. Aby tego uniknąć kluczowe są tu odpowiednie umiejętności kierownicze, na podstawie, których wdrażane są zmiany w firmach mające na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

Efektywne zarządzanie zespołem, w tym praca na kierowniczym stanowisku wiąże się z wieloma wyzwaniami oraz trudnościami, szczególnie dla menedżera. Każdy dzień to nowe wyzwania i sytuacje. Efektywne zarządzanie zespołem oznacza zmotywować zespół, kreatywnie myśleć, działać pod presją czasu oraz mieć siłę do działania niezależnie od okoliczności. Zarządzanie zespołem jest sztuką, w której pomożemy osiągnąć taki poziom, na którym najbardziej Ci zależy. To szkolenie zawiera praktyczną wiedzę i gotowe rozwiązania, które zastosujesz w swojej pracy zawodowej. Dowiesz się, jakie elementy zarządzania pozwoliły osiągnąć sukces wielu firmom, jakie popełniły błędy oraz jak ich uniknąć.

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest niezwykle odpowiedzialnym zajęciem. Aby nadążyć za ciągłymi zmianami branżowymi, dostosować się do potrzeb rynku, niezbędne jest zastosowanie fachowej wiedzy poświęconej zarządzaniu firmą. W przedsiębiorstwie liczy się terminowość, jakość produktów i usług lub inne aspekty przekładające się na rentowność przedsiębiorstwa. Na szkoleniu koncentrujemy się na zaprezentowaniu metod i narzędzi kierowania firmą średniej i wyższej kadrze zarządzającej. Pokażemy powiązania pomiędzy podstawowymi i wspomagającymi procesami biznesowymi na etapie analiz uwarunkowań rozwoju firmy, strategicznego planowania, ustalania i budżetowania zadań, zarządzania projektami strategicznymi oraz zarządzania zmianą organizacyjną.