Zostań liderem! Akademia menedżerów Wyróżniony

AM jest innowacyjnym szkoleniem rozwojowym menedżerów oraz osób, które w najbliższym czasie mogą awansować w strukturze firmy lub stanąć na czele realizacji ważnych projektów. Współczesny biznes zmienia się szybciej niż ludzie, przy czym tradycyjne role zarządzania tracą na znaczeniu. Pojawia się zapotrzebowanie na bardziej elastyczny styl działania, gdzie menedżer nie tylko zarządza, ale również jest liderem. Aby sprostać tej roli menedżerowie powinni rozwijać kompetencje poznając swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania, w tym szczególnie w zakresie zarządzania ludźmi oraz budowania własnego autorytetu. Akademia menedżera to zastrzyk nowej energii do działania.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest udzielenie wsparcia menedżerom oraz nowym liderom zarówno w zakresie pokonania ich własnych barier psychologicznych dotyczących zarządzania, jak i w postaci zestawu najważniejszych umiejętności i narzędzi menedżerskich. Ponadto szkolenie ma na celu przekazanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania. Każdy uczestnik Akademii będzie mógł w oparciu o tę wiedzę wraz z ekspertem zaplanować własną indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji dopasowaną do potrzeb i interesu przedsiębiorstwa.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości