Strategie organizacyjne – Strategie budowania zespołu

Podstawowym ogniwem łączącym działanie współczesnych organizacji jest zespół pracowników. Efektywnie działające, dobrze zarządzane zespoły są gwarantem realizacji założonych celów firmy. Odpowiednio zbudowany zespół pracowników jest w stanie działać skutecznie w zmiennych warunkach, rozwiązywać złożone problemy i przyczyniać się do rozwoju zarówno organizacji jako całości, jak i tworzących go jednostek. Budowanie zespołu jest jednak trudnym i złożonym procesem, ukierunkowanym na pełne wykorzystanie jego potencjału.

 

Cele szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do budowania efektywnego zespołu. Wśród uczestników nastąpi rozwijanie zdolności współpracy i komunikacji, a także grupowego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i wprowadzania konstruktywnej atmosfery do realizacji projektów. Uczestnicy sprawdzą strategie budowania zespołu oraz poznają swoje słabe i mocne strony, a także obszary do zmiany tak, aby jak najefektywniej budować różnego typu zespoły.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości