Cross-selling i Up-selling - Warszawa (Cena: 400,00 zł netto/1 dzień)

Jednym z kluczowych czynników zapewniających firmie sukces jest dobry produkt lub usługa. W świecie biznesu istnieją strategie, które mogą pomnożyć zyski ze sprzedaży. Tu właśnie pojawiają się cross-selling i up-selling, które są technikami strategicznymi, zwiększającymi wyniki przedsiębiorstwa. Istotą szkolenia jest nauka dwóch technik, cross-sellingu, który ukazuje dodatkowe opcje produktu uzupełniając go o dobra komplementarne oraz up-sellingu, który podwyższa wartość sprzedawanego produktu, a w rezultacie przekonuje klienta do kupienia dobra wyższej klasy. Podsumowując obie techniki mają na celu maksymalizowanie zysków z jednej transakcji, zwiększając zależności i zaufanie klienta do firmy oraz obniżanie ryzyka przejścia klienta do konkurencji.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu cross-sellingu i up-sellingu. Pokażemy czym są omawiane techniki oraz jaką rolę odgrywają w realiach wysokiej konkurencji na rynku. Poprzez cross-selling i up-selling pokażemy jak zwiększyć sprzedaż produktów i usług, a tym samym zmaksymalizować zysk przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia poznają i zrozumieją, które produkty zwiększą całkowitą zdolność danego klienta do generowania zysku.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości