Zarządzanie jakością TQM

TQM to obecnie w świecie biznesu bardzo popularny temat mówiący o zdecydowanym i kompleksowym zarządzaniu jakością. TQM jest zespołem zasad, metod i narzędzi, które można wykorzystać celem doskonalenia działalności, tym samym stawiając nacisk na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo długofalowego sukcesu. W zarządzaniu jakością TQM każdy pracownik bierze stosowną do roli odpowiedzialność za swoją pracę, jej efekty i jakość oraz czynnie bierze udział w procesach decyzyjnych. Koncepcja TQM jest najszerszą i najbardziej kompleksową spośród wszystkich podejść jakościowych płaszczyzną działań zespołowych.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak zapewnić w sposób ciągły poprawę jakości produktów dziś i w przyszłości. Przekonać klientów do poczynań i fachowości producenta bądź usługodawcy, przekładając to na wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz satysfakcję moralną i finansową pracowników. Poprzez szkolenie pokażemy jak otoczenie ma realny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa oraz przedstawimy gotowe rozwiązania jak zintegrować cele firmy z celami klientów.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości