Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Zmiany to codzienność w każdym przedsiębiorstwie. Gotowość ich wprowadzania jest podstawowym warunkiem kształtowania strategii firmy. Skuteczne zarządzanie zmianą jest coraz bardziej powszechne w większości przedsiębiorstw. Procesy zmian prowadzą do zamierzonych rezultatów począwszy od prostych udoskonaleń obejmujących niewielki zakres, aż po radykalne zmiany ingerujące w strategię firmy. Bez zdolności organizacji zmian, przedsiębiorstwa wpadają w pułapki. Aby tego uniknąć kluczowe są tu odpowiednie umiejętności kierownicze, na podstawie, których wdrażane są zmiany w firmach mające na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności zarządzania zmianą. Dzięki nim nauczysz się wdrażać zmiany w przedsiębiorstwie, a także rozpoznawać podejście pracowników do zmian. Dowiesz się również, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom całego procesu, a co za tym idzie zdiagnozujesz samego siebie pod kątem zdolności inicjowania zmian oraz reagowania na nie.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości