Siła telemarketingu

Telemarketing to jedna z najefektywniejszych metod dotarcia do potencjalnych klientów, która służy nie tylko do sprzedaży produktów czy usług, ale również do podtrzymywania relacji czy też badania i diagnozowania potrzeb klientów. Jest jednym z najszybciej rozwijających się działów firm i instytucji powstałym z potrzeb konkurencyjnego rynku. Niemalże codziennie prowadzone są rozmowy przez telefon w celach służbowych, jednak sztuka skutecznego telemarketingu wymaga świadomości i znajomości podstawowych zasad i technik pracy z telefonem. W telemarketingu często możemy zauważyć brak oczekiwanych efektów sprzedażowych, których  przyczyną są słabo przeszkoleni pracownicy. Szkolenie odpowiada na potrzeby i wyzwania pracy telemarketera, gdyż wszyscy telemarketerzy powinni przynosić zamierzone zyski realizując cele przedsiębiorstwa.

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się i praktycznie przećwiczą metody telefonicznej prezentacji oferty, badania, diagnozowania i analizy potrzeb klientów, a także operowania argumentami w kontakcie z nimi oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami. Podnosząc jakość obsługi i satysfakcji klientów poprzez rozmowę telefoniczną uczestnicy poznają i doświadczą jej specyfiki oraz najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich eliminowania.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości