Marketing

Public relations to nieodłączny element nowoczesnego przedsiębiorstwa i właśnie dzięki niemu kreowany jest odpowiedni wizerunek firmy. PR dba o komunikację bezpośrednią, łączącą nadawcę naszego przekazu z jego odbiorcą. Efektywny public relations to nie tylko wiedza, ale praktyczne jej wykorzystanie, poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy z jej otoczeniem. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną należy stosować praktyczne metody PR budując przy tym reputację oraz wiarygodność firmy. Nasze szkolenie pokazuje, iż public relations jako działanie stałe dotyczące całokształtu firmy wymaga starannego planowania, a co za tym idzie jest ważnym elementem sprzyjającym wysokiej pozycji firmy na rynku.

Telemarketing to jedna z najefektywniejszych metod dotarcia do potencjalnych klientów, która służy nie tylko do sprzedaży produktów czy usług, ale również do podtrzymywania relacji czy też badania i diagnozowania potrzeb klientów. Jest jednym z najszybciej rozwijających się działów firm i instytucji powstałym z potrzeb konkurencyjnego rynku. Niemalże codziennie prowadzone są rozmowy przez telefon w celach służbowych, jednak sztuka skutecznego telemarketingu wymaga świadomości i znajomości podstawowych zasad i technik pracy z telefonem. W telemarketingu często możemy zauważyć brak oczekiwanych efektów sprzedażowych, których  przyczyną są słabo przeszkoleni pracownicy. Szkolenie odpowiada na potrzeby i wyzwania pracy telemarketera, gdyż wszyscy telemarketerzy powinni przynosić zamierzone zyski realizując cele przedsiębiorstwa.

Marketing w obecnym świecie biznesu jest podstawowym elementem strategii sprzedaży każdej firmy. Klient szuka różnego rodzaju sygnałów i podpowiedzi, które przekonają go do podjęcia decyzji dotyczącej nabycia towaru, czy usługi. Bez działań promocyjnych i reklamowych tak naprawdę trudno przedsiębiorstwu wybić się z ofertą wśród tak licznej konkurencji. Pomimo tego, że jest ona tak duża, tylko sprawne dotarcie do klienta daje satysfakcjonujący efekt. Marketing jest więc sztuką poznawania oraz trafienia w potrzeby konsumenta. Szkolenie ma za zadanie kształtować ściśle określone wzrosty sprzedaży firm wykorzystując do tego elementy strategii marketingowych.