Zarządzanie

Kreatywność w biznesie to nic innego, jak podwyższanie rangi zwykłych rzeczy, produktów, idei czy sposobów myślenia do rzeczy wielkich. To dzięki kreatywnemu myśleniu ludzie znajdują innowacyjne rozwiązania wychodząc poza utarte schematy postępowania. Kreatywność to odnoszenie sukcesów poprzez zauważenie przy ciągle rosnącej konkurencji. Akademia kreatywności to przede wszystkim kopalnia wiedzy na temat procesu twórczego oraz praktycznych technik i narzędzi kreatywnego myślenia w biznesie. To podstawy psychologii twórczości i barier własnej kreatywności. Akademia kreatywności to sposób na pomysłowość w firmie, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności produktów i usług przedsiębiorstwa.

AM jest innowacyjnym szkoleniem rozwojowym menedżerów oraz osób, które w najbliższym czasie mogą awansować w strukturze firmy lub stanąć na czele realizacji ważnych projektów. Współczesny biznes zmienia się szybciej niż ludzie, przy czym tradycyjne role zarządzania tracą na znaczeniu. Pojawia się zapotrzebowanie na bardziej elastyczny styl działania, gdzie menedżer nie tylko zarządza, ale również jest liderem. Aby sprostać tej roli menedżerowie powinni rozwijać kompetencje poznając swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania, w tym szczególnie w zakresie zarządzania ludźmi oraz budowania własnego autorytetu. Akademia menedżera to zastrzyk nowej energii do działania.

TQM to obecnie w świecie biznesu bardzo popularny temat mówiący o zdecydowanym i kompleksowym zarządzaniu jakością. TQM jest zespołem zasad, metod i narzędzi, które można wykorzystać celem doskonalenia działalności, tym samym stawiając nacisk na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo długofalowego sukcesu. W zarządzaniu jakością TQM każdy pracownik bierze stosowną do roli odpowiedzialność za swoją pracę, jej efekty i jakość oraz czynnie bierze udział w procesach decyzyjnych. Koncepcja TQM jest najszerszą i najbardziej kompleksową spośród wszystkich podejść jakościowych płaszczyzną działań zespołowych.

Zmiany to codzienność w każdym przedsiębiorstwie. Gotowość ich wprowadzania jest podstawowym warunkiem kształtowania strategii firmy. Skuteczne zarządzanie zmianą jest coraz bardziej powszechne w większości przedsiębiorstw. Procesy zmian prowadzą do zamierzonych rezultatów począwszy od prostych udoskonaleń obejmujących niewielki zakres, aż po radykalne zmiany ingerujące w strategię firmy. Bez zdolności organizacji zmian, przedsiębiorstwa wpadają w pułapki. Aby tego uniknąć kluczowe są tu odpowiednie umiejętności kierownicze, na podstawie, których wdrażane są zmiany w firmach mające na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

Efektywne zarządzanie zespołem, w tym praca na kierowniczym stanowisku wiąże się z wieloma wyzwaniami oraz trudnościami, szczególnie dla menedżera. Każdy dzień to nowe wyzwania i sytuacje. Efektywne zarządzanie zespołem oznacza zmotywować zespół, kreatywnie myśleć, działać pod presją czasu oraz mieć siłę do działania niezależnie od okoliczności. Zarządzanie zespołem jest sztuką, w której pomożemy osiągnąć taki poziom, na którym najbardziej Ci zależy. To szkolenie zawiera praktyczną wiedzę i gotowe rozwiązania, które zastosujesz w swojej pracy zawodowej. Dowiesz się, jakie elementy zarządzania pozwoliły osiągnąć sukces wielu firmom, jakie popełniły błędy oraz jak ich uniknąć.

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest niezwykle odpowiedzialnym zajęciem. Aby nadążyć za ciągłymi zmianami branżowymi, dostosować się do potrzeb rynku, niezbędne jest zastosowanie fachowej wiedzy poświęconej zarządzaniu firmą. W przedsiębiorstwie liczy się terminowość, jakość produktów i usług lub inne aspekty przekładające się na rentowność przedsiębiorstwa. Na szkoleniu koncentrujemy się na zaprezentowaniu metod i narzędzi kierowania firmą średniej i wyższej kadrze zarządzającej. Pokażemy powiązania pomiędzy podstawowymi i wspomagającymi procesami biznesowymi na etapie analiz uwarunkowań rozwoju firmy, strategicznego planowania, ustalania i budżetowania zadań, zarządzania projektami strategicznymi oraz zarządzania zmianą organizacyjną.