Kadry i płace. Specjalista ds. Kadr i Płac

Akademia Szkoleniowa TNG rozpoczęła nowy projekt szkoleniowy wspierający pracowników firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie przewidziane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem oraz podniesieniem umiejętności popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową przy wykorzystaniu programów Symfonia oraz Płatnik. Szkolenie nastawione jest na przekazanie konkretnych, praktycznych umiejętności, które przeplatane są wiedzą z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i innych. Program szkolenia opiera się na konsultacjach z osobami zatrudnionymi w działach kadr i płac, dzięki czemu poruszane są najtrudniejsze zagadnienia z zakresu stosunku i czasu pracy, świadczeń, wynagrodzeń, a także ubezpieczeń.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pracy w dziale kadr i płac. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w dziedzinie obsługi kadrowo-płacowej analizując przy tym problematyczne przypadki zawodowe. Szkolenie to również przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu przy uwzględnieniu zagadnień dotyczących m.in. umów o pracę, czasu pracy, urlopów pracowniczych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, obowiązków pracodawcy i pracownika, szkoleń BHP, ubezpieczeń społecznych, systemu wynagrodzeń, podróży służbowych oraz sporządzania listy płac.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości