MS Office narzędziem pracy

Szkolenie z pakietu Microsoft Office kierowane jest do użytkowników o różnym stopniu znajomości aplikacji biurowych. MS Office to program wykorzystywany w każdej firmie jako nieodzowny element pracy, który używany jest na całym świecie, ale faktem jest, że nie zawsze efektywnie. Nasze szkolenie pokazuje jak w sposób efektywny wykorzystać narzędzia i możliwości MS Access, MS Excel, MS Groove, MS InfoPatch, MS OneNote, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Word i jest dopasowane do każdej grupy odbiorców mających na co dzień do czynienia z komputerem jako podstawowym narzędziem pracy. Każdemu programowi wchodzącemu w skład pakietu został poświęcony oddzielny moduł szkolenia, dzięki któremu zdobyte umiejętności przełożą się na zwiększoną efektywność w pracy zawodowej.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się programami pakietu MS Office oraz nabycie umiejętności korzystania z programów na wysokim poziomie wykorzystania ich funkcji. Szkolenie kierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników wszystkich branż, w tym m.in. pracowników biurowych, działów reklamy, sekretarek, dziennikarzy, pisarzy oraz handlowców. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera uczestnik będzie potrafił samodzielnie korzystać ze wszystkich narzędzi Pakietu Microsoft Office.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości