Telemarketing – Zawód przyszłości Wyróżniony

Metodą dotarcia do potencjalnych klientów jest telemarketing, który służy nie tylko do sprzedaży produktów czy usług, ale również do podtrzymywania relacji oraz badania i diagnozowania potrzeb klientów.  Telemarker to jeden z najszybciej rozwijających się zawodów, który powstał z potrzeb konkurencyjnego rynku. Niemalże codziennie prowadzone są rozmowy przez telefon jednak sztuka skutecznego telemarketingu wymaga świadomości i znajomości podstawowych zasad i technik pracy z telefonem. W telemarketingu często możemy zauważyć brak oczekiwanych efektów sprzedażowych, których  przyczyną jest słabo wyszkolony pracownik. Szkolenie odpowiada na potrzeby i wyzwania rynku pracy gdzie zatrudnianie efektywnych telemarketerów w ostatnim czasie znacznie wzrosło wśród przedsiębiorstw.

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się i praktycznie przećwiczą metody telefonicznej prezentacji oferty, badania, diagnozowania i analizy potrzeb klientów, a także operowania argumentami w kontakcie z nimi oraz radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami. Podnosząc jakość obsługi i satysfakcji klientów poprzez rozmowę telefoniczną uczestnicy poznają i doświadczą jej specyfiki oraz najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich eliminowania.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości