„Ona w Biznesie” – Profesjonalna Asystentka

W ostatnim czasie wyraźnie możemy zauważyć, iż zawód asystentki bardzo ewoluuje. Teraz profesjonalna asystentka powinna umieć zbierać dane, analizować, tworzyć jasne, czytelne raporty oraz zestawienia. Wymaga to konkretnych umiejętności m.in. logicznego myślenia, umiejętności filtrowania informacji oraz ich źródeł. Asystentka dzisiaj to uzupełnienie wizerunku szefa, osoba wykształcona, umiejąca zachować się w rożnych sytuacjach zgodnie z misją i wizją firmy. Jednym słowem jest to wysokiej klasy menedżer administracyjny. Profesjonalna asystentka musi stawać po stronie firmy, żądać i odmawiać w jej imieniu, ale przede wszystkim robić to konsekwentnie. To właśnie nasze szkolenie skutecznie nauczy i pokaże jak stać się profesjonalną asystentką.

 

Cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli nabyć wszystkie umiejętności niezbędne w pracy asystentki, a także zdobyć wiedzę potrzebną do wspomagania przełożonych w procesie zarządzania, komunikowania się z współpracownikami i klientami. Ponadto celem szkolenia jest przekazanie sprawdzonych rozwiązań w tematyce zaprezentowanej w programie szkolenia, a także zdobycie wiedzy dotyczącej  zarządzania swoim czasem. Po ukończeniu szkolenia z powodzeniem zorganizujesz pracę w każdej firmie jako profesjonalna asystentka.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości