Savoir Vivre w praktyce

Savoir-vivre jest sztuką życia w społeczeństwie. Sztuką, a zarazem nauką zachowań w każdym środowisku biznesowym, towarzyskim lub rodzinnym. W dzisiejszych czasach znajomość dobrych obyczajów, norm biznesowych lub towarzyskich nie jest już możliwością, czy powinnością, jest to wręcz konieczność. Savoir-vivre to wiedza na temat dobrych manier, etykiety, obowiązujących zwyczajów, jak i reguł grzecznościowych. Dobre obyczaje nie krępują i nie usztywniają, a wprost przeciwnie, zapewniają swobodę i wiedzę odnalezienia się w każdej sytuacji.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu savoir-vivre oraz poznanie istotnych zasad odpowiedniego zachowania i opanowania sztuki elastycznego ich stosowania. Głównym założeniem szkolenia jest nauczenie uczestników odpowiedniego odnalezienia się w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Proponowane zajęcia to doskonałe połączenie savoir-vivre na co dzień, z savoir-vivre w biznesie, którego znajomość okazuje się niezbędna w każdej sytuacji.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości