Autoprezentacja sztuką budowania własnego wizerunku

Autoprezentacja jest traktowana nie tylko jako sztuka budowania własnego wizerunku, ale także kontrolowanie sposobu, w jaki jesteśmy postrzegani przez otoczenie. To sztuka, której zasady powinien znać każdy. Autoprezentacja jest działaniem świadomym, a dobrze przeprowadzona może okazać się kluczem do sukcesu każdego z nas. Sztuka autoprezentacji to wyzwanie jakie stawia przed nami współczesny realizm. Znajomość skutecznych i sprawdzonych zasad budowania własnego wizerunku ułatwia osiągnięcie sukcesu, a właściwy dobór informacji przedstawionych w odpowiedniej formie i stosownym czasie przekłada się na efektywność w życiu osobistym i zawodowym.

 

Cele szkolenia:

Dzięki warsztatowemu charakterowi szkolenia, uczestnicy poznają jak stosować poznane umiejętności wpływające na skuteczność budowania własnego wizerunku. Nabiorą swobody i sprawności w stosowaniu elementów autoprezentacji w codziennym funkcjonowaniu. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą dodatkową wiedzę, integrując ją z posiadanymi doświadczeniami pozwalającą jeszcze skuteczniej realizować zamierzone cele i zadania poprzez budowanie własnego wizerunku.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości