Budowanie mostów, czyli komunikacja interpersonalna w środowisku pracy Wyróżniony

Od umiejętności porozumiewania się zależą nasze sukcesy i porażki. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie bez komunikowania się z innymi pracownikami. Warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafimy skutecznie się komunikować? Dzisiaj wszyscy jesteśmy świadomi, że efektywna komunikacja to oszczędność czasu i zasobów, a co za tym idzie wzmocnienie własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Podsumowując sprawność komunikacyjna jest siłą skutecznego biznesu, jednak o umiejętność poprawnej komunikacji należy zadbać i rozwijać, a stanie się kluczem do sukcesu wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie. Zapraszamy na szkolenie w trakcie którego udoskonalimy wiedzę z zakresu skutecznej komunikacji w środowisku pracy, czego efektem będzie wzrost wyników własnych i przedsiębiorstwa.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy dotyczącej efektywnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej pracy zawodowej, w kontaktach z współpracownikami oraz w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia każdy uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientami oraz współpracownikami.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości