Automotywacja kluczem do wewnętrznego sukcesu

Automotywacja to rodzaj aktywizowania samego siebie do podejmowania określonego działania i czynności, a zarazem dążenie do realizacji wcześniej wyznaczonych celów. Aby automotywacja przynosiła efekty musimy nauczyć się umiejętności przełamywania własnego zniechęcenia. Istotą tego jest zmiana nastawienia z “Muszę” na “Chcę”! Sukces można osiągnąć przez zdolność motywowania samego siebie, zmieniając nasz negatywny stosunek do otaczającego świata podnosząc poprzeczkę doskonałości coraz wyżej, aby nasze sukcesy były coraz większe.  Zdolność automotywacji nie jest umiejętnością, z którą się rodzimy - tego trzeba się po prostu nauczyć. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż wymaga zmiany niektórych naszych przyzwyczajeń, lecz jest to możliwe do wykonania dzięki naszemu szkoleniu. 

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy z zakresu procesów oraz właściwości automotywacji jako klucza do osiągnięcia sukcesu oraz zmiana schematów własnych uczestników na bardziej pozytywne, konstruktywne, sprzyjające wytrwałości, dające wiarę we własne możliwości. Uczestnicy szkolenia poznają techniki automotywacji, których stosowanie sprzyja podejmowaniu ciekawych wyzwań oraz inicjatyw.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości