Dziennik sapera - walka ze stresem

Już od momentu urodzenia stres stał się częścią naszego życia. W pozytywnym ujęciu stres nas motywuje, zaś w negatywnym blokuje w działaniach oraz utrudnia osiąganie celów. Życie w ciągłym biegu, problemy związane z pracą lub jej brakiem to elementy towarzyszące współczesnemu człowiekowi, które są najczęstszym źródłem stresu. Trudności w poradzeniu sobie z nim skutkują przenoszeniem na inne sfery życia: dom, relacje z ludźmi, a szczególności zdrowie. Nie musi tak jednak być. Nasze szkolenie daje możliwość poznania i przeanalizowania trudnych sytuacji, stworzenia osobistej strategii walki ze stresem poprzez narzędzia pozwalające zminimalizować jego siłę czy ryzyko wystąpienia. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia.

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze “zjawiskiem stresu” oraz nauka radzenia sobie z nim na poziomie „bieżącym” oraz „perspektywicznym”. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą charakterystyki typów osobowości i ich reakcji na czynniki stresowe. Poruszone zostaną kwestie asertywnej komunikacji, relaksu i jego roli w codziennym życiu. Ponadto celem szkolenia jest nauczenie uczestników wyczuwania i reagowania na sygnały stresowe oraz poprawa umiejętności koncentracji zwiększając efektywność działania w życiu codziennym.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • Salę szkoleniową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny

  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

  • Komplet materiałów szkoleniowych

  • Konsultacje z trenerami

  • Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju

  • Certyfikat ukończenia szkolenia z hologramem jakości